סדנה בת 5 מפגשים בהם לומדים איך כל אחד יכול ליצור לעצמו חיים של שגשוג כלכלי.
שגשוג הוא מצב נפשי.

כמה כסף יש לנו רק אחת מהנקודות בהן נעסוק.

ומה בסדנה?

  • נזהה מה באמת מכילים שגשוג ושפע. שגשוג עוסק בנושא החומרי. שפע מכיל את כל הטוב שאנחנו יכולים ליצור בכל ערוצי חיינו.
  • נזהה את דפוסי החשיבה המכשילים אותנו מלהגיע למצב הרצוי, שהוא, קבלת כל הטוב שמאפשרים לנו החיים.
  • נזהה את האמונות הבסיסיות המניעות אותנו בחיים ומגבילות אותנו.
  • נתרגל שחרור של אמונות מגבילות אלה, על ידי לימוד ותרגול של אמירות חיוביות, שהן כלי בסיסי להצלחה.
  • לב זה של הסדנה אנו מוכנים לעיצוב מחדש של חיי שגשוג ושפע אותם אנו רוצים להכניס לחיינו.
  • נזהה את הקשר ההדוק בין אמירת תודה יומיומית לבין שגשוג ושפע. נלמד ונתרגל איך עושים את זה.
  • לכל נושא נלמד גם תרגיל ההופך את הנושא לאפשרי ומעשי.

כמו בכל שינוי, תרגול יומיומי , הוא זה שמביא להצלחה.

בסיומו של כל מפגש מקבלים המשתתפים תרגילים שהוא צידה לדרך גד המפגש הבא.

כשנשנה את מחשבתנו, תוצאות פעולותינו ישתנו גם הן.
נוכל לבחור לזוז ממקום של "אין" למקום של "יש".

דילוג לתוכן