המטרה היא להיות מסוגלים לנווט את רגשותינו למקומות טובים.

האם זה אפשרי?
קודם כל עלינו לעצור. עצירה היא פסק זמן איכותי, המאפשרת לנו לזהות את המצב הריגשי בו אנחנו נמצאים כרגע.

הרגשות מתנקזים בגוף וכמו שולטים בנו.
רגשות נמוכים מורידים אנרגיה וחיות, בעוד שרגשות חיוביים ממלאים אותנו באנרגיות נפלאות ובחיים מתוך שמחה וחדוות עשייה.

חיים מתוך מסוגלות ועוצמה.
כשאנחנו עוצרים, אנחנו יכולים להניע את עצמינו מתוך בחירה, למקום ריגשי שמתאים לנו.

ואיך נתרגל את הדברים כדי להפוך אותם להרגל?
כשאתה מרגיש ירוד, עצור וזהה איזה מחשבות עוברות בראשך ואיזה רגשות מחשבות אלה יוצרות בך.
מומלץ לכתוב את הדברים שעולים בך, בצורה לגמרי ספונטנית ובלי מעצורים. זכור שאין נכון ולא נכון.
ברגע שתעצור, תוכל בע"ה לבחור מחדש את אותם רגשות שיביאו אותך למצב רגשי חיובי ואשר יאפשר לך לתפקד במיטבך.

שלכם באהבה ובאמונה שלמה בדרך,

בקי