מפגש עם רוברט שמין מומחה לניירות ערך מארה"ב

מפגש עם רוברט שמין
מומחה לניירות ערך מארה"ב,
העברתי הרצאה על התנהלות בפחדים

מפגש עם רוברט שמין מומחה לניירות ערך מארה"ב